Ο Πέτρος Κρητικός για το δίκτυο ποδηλατοδρόμων της Θεσσαλονίκης

Από το Bickerespct News έλαβα τη παρκάτω επιστολή:

Αγαπητά μέλη του BikeRespect και φίλοι του ποδηλάτου,

Σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε με τον Διευθυντή Οδοποιίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Χαραλαμπίδη Παύλο, σας στέλνουμε τις παρατηρήσεις μας τις οποίες προσυπογράφει ο Πέτρος Κρητικός, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ταξινομώντας τες σε:

Α. Γενικές παρατηρήσεις, που αφορούν θέματα πολιτικής και προώθησης του ποδηλάτου,

Β. Παρατηρήσεις για θέματα σχεδιασμού του ποδηλατοδρόμου,

Γ. Παρατηρήσεις επί της συγκεκριμένης μελέτης του Δήμου Θεσσαλονίκης,

Δ. Άλλες παρατηρήσεις.

Α. Γενικές παρατηρήσεις:

1) Η πολιτική προώθησης του ποδηλάτου αντιστοιχεί σε πολιτική για τον πεζό, για τη μείωση ρύπανσης και θορύβου, για την απελευθέρωση πεζοδρομίων και γενικά για προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη. Το ποδήλατο αποτελεί ένα «πρόσχημα» για να γίνουν οι πόλεις πιο όμορφες και οι αστικές μετακινήσεις πιο ασφαλείς.

2) Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη των ποδηλατοδρόμων πρέπει να γίνει στο σύνολο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και όχι μόνο σε μεμονωμένους Δήμους και να εξυπηρετεί ένα διπλό σκοπό: α) την ενίσχυση του ποδηλάτου ως μέσου καθημερινής μετακίνησης (και όχι μόνο ψυχαγωγικής) και β) την ανάπλαση και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος των περιοχών από τις οποίους διέρχεται ο ποδηλατοδρόμος.

3) Η καλή λειτουργία των ποδηλατοδρόμων προϋποθέτει τα ακόλουθα στάδια: α) επαρκή αρχικό σχεδιασμό, β) ολοκληρωμένη μελέτη, γ) διασφάλιση της λειτουργίας τους με συγκεκριμένα μέτρα και μέσα. Ενδεχόμενες παραλείψεις έστω και σε ένα από τα παραπάνω πιθανόν να οδηγήσει σε κακή ή ανεπαρκή λειτουργία των ποδηλατοδρόμων.

Β. Παρατηρήσεις επί του σχεδιασμού της πρότασης του Δήμου Θεσσαλονίκης:

1) Η αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου της πόλης (Μέγαρο Μουσικής – Λιμάνι) είναι καταρχήν σωστή.

2) Ομοίως καταρχήν σωστή είναι και η σύνδεση του παραλιακού μετώπου από το Λιμάνι έως το Ν. Σ. Σταθμό.

3) Για τη σύνδεση του παραλιακού μετώπου με το αστικό τμήμα του Κέντρου προτείνονται κάθετες οδεύσεις (πορείες) του ποδηλατοδρόμου μέσω «Πάρκων ΧΑΝΘ – Αγγελάκη – Πανεπιστημίου», «Αριστοτέλους» και «Δωδεκανήσου». Οι παραπάνω κάθετες πορείες είναι καταρχήν σωστές, αλλά καταλήγουν σε «τέρμα» και δεν συνδέονται με άλλο ποδηλατοδρόμο, με αποτέλεσμα το Κέντρο της πόλης τελικά να μην εξυπηρετείται.

4) Για το λόγο αυτό προτείνονται:

i) υλοποίηση ποδηλατοδρόμου παράλληλου προς το παραλιακό μέτωπο κατά μήκος της ισοϋψούς πορείας «ΑΠΘ – Ροτόντα – Ολύμπου ή Φιλίππου – Πλατεία Αντιγονιδών – Ν. Σ. Σταθμός», που θα συνδέεται με τον προτεινόμενο από το Δ.Θ. ποδηλατοδρόμο της Αγίου Δημητρίου.

ii) υλοποίηση ποδηλατοδρόμου παράλληλου προς το παραλιακό μέτωπο κατά μήκος της ισοϋψούς πορείας «ΔΕΘ – Αλεξάνδρου Σβώλου – Ερμού – Δωδεκανήσου», που θα συνδέεται με τους προτεινόμενους από το Δ.Θ. ποδηλατοδρόμους της Αγγελάκη και της Δωδεκανήσου.

iii) επέκταση της κάθετης πορείας της Αριστοτέλους, από Πλατεία Δικαστηρίων έως Ολύμπου, Φιλίππου και Αγίου Δημητρίου, μέσω του πεζοδρόμου της Ρωμαϊκής Αγοράς.

5) Οι παραπάνω προτάσεις (4i), (4ii) και (4iii) σε συνδυασμό με την πρόταση του Δ.Θ. δημιουργούν μια πλήρη κυκλική διαδρομή με πλήρεις κάθετες συνδέσεις που καλύπτει όντως όλο το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

6) Επίσης προτείνεται ο ποδηλατοδρόμος του Δ.Θ. να επεκταθεί ως ακολούθως:

i) από την οδό Αγίου Δημητρίου προς Δ΄ και Ε΄ Δημοτικά Διαμερίσματα και με εξέταση της δυνατότητας σύνδεσής του με άλλους ανατολικούς Δήμους (Καλαμαριά, Πυλαία κ.α.),

ii) από το Ν. Σ. Σταθμό προς Β΄ Δημοτικό Διαμέρισμα και με εξέταση της δυνατότητας σύνδεσής του με άλλους δυτικούς Δήμους (Αμπελόκηποι, Κορδελιό κ.α.).

iii) οι επεκτάσεις αυτές πρέπει να γίνουν κατά μήκος όσο τον δυνατόν πιο ισοϋψούς πορείας

Γ. Παρατηρήσεις επί της μελέτης της πρότασης του Δήμου Θεσσαλονίκης:

1) Η κατασκευή του ποδηλατοδρόμου επί της Νέας Παραλίας στο τμήμα από το ιστιοπλοϊκό όμιλο έως το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με κατασκευή του διπλού διαχωριστικού κρασπέδου και χωρίς ειδική επιφάνεια κίνησης είναι εντελώς εσφαλμένη, αφού:

α) το κράσπεδο είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια,

β) το κράσπεδο παρεμποδίζει την είσοδο / έξοδο προς και από οποιοδήποτε σημείο του ποδηλατοδρόμου,

γ) δεν γίνεται εμφανές σε οποιοδήποτε σημείο του ποδηλατοδρόμου ότι πρόκειται για ποδηλατοδρόμο, με αποτέλεσμα να μην γίνεται σεβαστός από πεζούς (ζήτημα που δεν θα υφίστατο, αν υπήρχε ξεχωριστή επιφάνεια κίνησης),

δ) η επιφάνεια που χρησιμοποιήθηκε ήταν το υφιστάμενο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, με πολλές φθορές – παγίδες για τους ποδηλάτες.

Κατά συνέπεια, έπρεπε ο ποδηλατοδρόμος της Νέας Παραλίας να κατασκευαστεί με ξεχωριστή επιφάνεια και χωρίς διαχωριστικό κράσπεδο, ενώ έγινε ακριβώς το αντίθετο. Γι’ αυτό και το διπλό κράσπεδο πρέπει να ξηλωθεί στο σύνολό του.

2) Η κατασκευή ειδικής λωρίδας για ποδήλατα, πλάτους 2 μέτρων, επί της Παλαιάς Παραλίας δεν είναι εφικτή. Ο λόγος είναι ότι το πλακόστρωτο της λεωφόρου Νίκης έχει μεγάλη κίνηση πεζών και ήδη περιορισμένο πλάτος και η μείωσή του κατά 2 ακόμα μέτρα θα καταστήσει την κίνηση και των πεζών και των ποδηλατών πολύ δύσκολη. Θεωρείται απίθανο οι πεζοί να κινούνται σε μια ζώνη πλάτους που σε μερικά σημεία δεν θα ξεπερνά το 1 μέτρο.

Προτείνεται η κοινή συνύπαρξη ποδηλατών και πεζών με προτεραιότητα στους πεζούς. Δηλαδή προτείνεται να τοποθετηθεί μόνο κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση για ποδήλατα σε όλο το μήκος του πλακόστρωτου, ώστε ο ποδηλάτης να γνωρίζει ότι ο ποδηλατοδρόμος δεν διακόπτεται και ο πεζός να γνωρίζει ότι ο χώρος χρησιμοποιείται και από ποδηλάτες. Για τον ίδιο λόγο προτείνεται να μην τοποθετηθούν ανακλαστήρες, οι οποίοι επιπλέον θα εμποδίζουν και την κίνηση των πεζών σε τόσο περιορισμένο πλάτος.

3) Ανάλογη λογική με τα όσα αναφέρονται στο (β) παραπάνω (δηλαδή, συνύπαρξη πεζών και ποδηλατών, χωρίς ανακλαστήρες ή μάτια γάτας παρά μόνο σήμανση) πρέπει να επικρατήσει και στους πεζοδρόμους / ποδηλατοδρόμους Αριστοτέλους και Δημητρίου Γούναρη.

4) Στις οδούς Αγγελάκη και Πανεπιστημίου (Εθνικής Αμύνης) η κατασκευή πρέπει να γίνει επί του δρόμου και όχι επί του πεζοδρομίου, για λόγους φιλοσοφίας μετακίνησης (παράγραφος Α του κειμένου) και για λόγους προστασίας και διευκόλυνσης και των πεζών και των ποδηλατών.

5) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου προτείνεται ο ποδηλατοδρόμος να κατασκευαστεί επί του δρόμου, η επιλογή αυτή είναι σωστή. Εντούτοις, για τον διαχωρισμό του ποδηλατοδρόμου από τον υπόλοιπο δρόμο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα διαχωριστικά μεγάλου μήκους και μικρού ύψους που προτείνει ο Δ.Θ. Ο λόγος είναι πώς τα διαχωριστικά αυτά ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια των ποδηλατών. Αντί αυτών προτείνεται να τοποθετηθούν διαχωριστικά κολονάκια, είτε επί του οδοστρώματος, είτε επί του πεζοδρομίου μετά από επέκταση κατά πλάτος αυτού για την ασφάλεια των ποδηλατών και την αποφυγή καταπάτησης του ποδηλατοδρόμου από την παράνομη στάθμευση.

Δ. Άλλες παρατηρήσεις:

1) Για τις περιοχές από τις οποίες θα διέλθει ο ποδηλατόδρομος απαιτείται ενημέρωση και δημόσια διαβούλευση ως ακολούθως:

i) με τις «δρώσες μάζες», δηλαδή με τους οργανωμένους ομίλους ποδηλατών της Θεσσαλονίκης. Ο λόγος είναι ότι οι ποδηλάτες γνωρίζουν καλύτερα τις δυνατότητες κίνησης τους μέσα στην πόλη και είναι σε θέση να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες για περιοχές, δρόμους και σημεία ενδεχόμενων προβλημάτων. Επιπλέον, οι υφιστάμενοι ποδηλάτες είναι αυτοί που αναμένεται να χρησιμοποιήσουν άμεσα τους νέους ποδηλατοδρόμους και να διαδώσουν τη θετική ή αρνητική άποψή τους σε άλλους πολίτες, ενθαρρύνοντάς ή αποθαρρύνοντάς τους να χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο ως μέσο μεταφοράς.

ii) με τους κατοίκους και τους επαγγελματίες των περιοχών από όπου θα διέλθει ο ποδηλατόδρομος, ώστε να είναι ενήμεροι του σχεδίου, να διατυπώσουν τις επιφυλάξεις τους, να υποβάλουν οργανωμένα τις προτάσεις και παρατηρήσεις τους και να αγκαλιάσουν το νέο μέτρο, ώστε να βοηθήσουν και αυτοί στην σωστή επιτήρηση και λειτουργία του.

2) Απαιτείται συνεργασία με γειτονικούς Δήμους και με τον Οργανισμό Ρυθμιστικού για τη σύνδεση του ποδηλατοδρόμου του Δήμου Θεσσαλονίκης με αυτούς που προγραμματίζονται από τις άλλες Δημοτικές Αυτοδιοικήσεις.

Για το BikeRespect

Πέτρος Κρητικός

Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος

Αντιπρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

pkritikos@tee.gr

6972.264.895

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s